Авторська концепція підручника
«Основи здоров’я. 9 клас»
Авт. Н. І. Гущина, С. В. Василенко, Л. П. Колотій
ТОВ «СИЦИЯ», 2017

Пропонований підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та змісту навчальної програми «Основи здоров’я. 5–9 класи».

Щоб визначитись із переліком життєвих навичок, які необхідно продовжити формувати у 9 класі, у проекті підручника взято за основу концепцію «Нова українська школа», в якій одна з ключових компетентностей — «Екологічна грамотність і здорове життя»: уміння раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку; усвідомлення ролі навколишнього середовища в житті і здоров’ї людини; здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Особливу увагу приділено позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й на активну щоденну поступальну діяльність за конкретними алгоритмами, на формування життєвих цінностей, активної громадянської позиції, патріотизму.

Великими блоками представлено матеріали для формування компетентності «Уміння навчатись протягом життя». Учні та учениці вчаться визначати навчальні цілі та шляхи їх досягнення, працювати з великими обсягами інформації та критично оцінювати її, обирати свій стиль навчання.

Соціальні й громадянські компетентності дозволять учнівству тепер і в майбутньому працювати в команді, прогнозувати результат своєї діяльності і досягати його, брати відповідальність за свої вчинки, планувати своє життя і самореалізовуватись.

Наповнення параграфів відповідає принципу міні-максу. Надано достатньо матеріалів для опанування теми, проте вчитель може виділити певні пункти для ознайомлення, таким чином скоротивши навантаження на учня. Або ж навпаки, рекомендувати використати додатки до підручника, у яких міститься більш детальна або додаткова інформація з певної теми.

Передбачено роботу учнів із різноманітними джерелами інформації: фрагментами наукових статей, матеріалами з преси, офіційними джерелами, дописами в соціальних мережах тощо. Це дозволяє формувати такі важливі навички, як робота з інформацією, аналіз і синтез нових знань.

Широко запропоновані інтерактивні методи навчання: робота в парах, групах; обговорення, мозковий штурм, розробка інтелект-карт, ігри, дискусії, творчі проекти, аналіз життєвих ситуацій тощо.

Цей підручник є завершальним у лінійці підручників «Основи здоров’я» для основної школи. Тому більшість тем викладено з позицій узагальнення, саморефлексії учнями рівня набуття життєвих та психосоціальних навичок.

© Н. І. Гущина, С. В. Василенко, Л. П. Колотій, 2017
© ТОВ «СИЦИЯ», 2017