Авторська концепція підручника
«Зарубіжна література. 9 клас»
Н. М. Кадоб’янська, Л. М. Удовиченко
ТОВ «СИЦИЯ», 2017

Сучасний підручник із зарубіжної літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів розглядається авторами як структурно-функціональна система, спрямована на розвиток читацької компетенції учнів 9-х класів. У структурі підручника враховані мета і завдання літературної освіти на етапі системного читання, наукові засади організації навчальної діяльності із зарубіжної літератури учнів 9-х класів, психолого-педагогічні особливості сучасного читача старшого підліткового віку, фонові знання з інших предметів, та, обов’язково, інтермедіальні аспекти мистецтва слова, його потенційні можливості у формуванні внутрішньої готовності учнів-читачів розуміти прекрасний світ мистецтва слова, знайомитися з культурою різних країн, пізнавати світ і себе в цьому світі.

Зміст і організація навчального матеріалу враховують, що сучасні старші підлітки:прагматичні та спрямовані на результат;потребують яскравого, динамічного, стислого викладу матеріалу;характеризуються кліповим мисленням; орієнтовані на сприйняття мережевої інформації;шукають в художній літературі відповіді на власні життєві питання.

Ці риси зумовили специфіку методичного оформлення підручника:
• підпорядкування змісту наскрізній ідеї;
• розташування матеріалу інформаційними блоками;
• використання широких можливостей візуалізації текстів (ілюстрації, фотографії, плакати, малюнки, таблиці, схеми, символи; плашки, маркери тощо);
• дотримання принципу «потрійного акцентування» на результатах навчання;
• створення продуктів навчальної діяльності учнів за критеріями «знає і розуміє»,
• «уміє і застосовує», «інтерпретує й аналізує», «виявляє ставлення й оцінює»,
• «творчо осмислює та переосмислює» тощо.

© Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М., 2017
© ТОВ «СИЦИЯ», 2017