«Трудове навчання (технічні види праці)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: Лебедєв Д.В., Гедзик А.М., Юрженко В.В

Головна мета підручника — формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя, й активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, реалізація творчого потенціалу учнів.

Текст параграфів і завдання мають ЧІТКО ВИРАЖЕНУ ПРИКЛАДНУ СПРЯМОВАНІСТЬ, що реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Запропонований у підручнику теоретичний матеріал, РІЗНОРІВНЕВІ ЗАВДАННЯ, ПРАКТИЧНІ РОБОТИ і ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ до них та АВТОРСЬКІ ІЛЮСТРАЦІЇ допоможуть:

  • сформувати в учнів цілісне уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства;
  • набути учням досвіду партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;
  • оволодіти вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.

МОТИВАЦІЙНІ СИТУАЦІЇ, диференційований підхід у завданнях, вдале поєднання основного та додаткового текстів, рубрика «Цікаво знати», добірка ілюстративного матеріалу — усе це сприятиме диференціації навчання, дослідницьких умінь і творчості учнів.