«Основи здоров’я» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: Гущина Н.І., Василенко С.В., Колотій Л.П.

У підручнику автори звертаються до учнів з довірою, намагаються уникати шаблонних міркувань і нудних повчань.

Особлива увага приділяється ПОЗИТИВНІЙ МОТИВАЦІЇ учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й на активну, щоденну поступальну дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.

Зміст підручника збагачений СУЧАСНИМ ЕМОЦІЙНИМ, ОСОБИСТІСНО ЗНАЧУЩИМ МАТЕРІАЛОМ.

Широко запропоновані ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, які передбачають активну участь усіх учнів: робота в парах, групах; обговорення, мозковий штурм, розробка інтелект-карт, ігри, дискусії, творчі проекти, аналіз життєвих ситуацій, моделювання розв’язання проблеми тощо.

Структура підручника дає вчителеві ПРОСТІР ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКИХ ПІДХОДІВ з метою досягнення освітніх цілей. Він побудований таким чином, що учень може опрацьовувати матеріал і під керівництвом учителя, і самостійно.