Зарубіжна література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: Кадоб'янська Н.М.,Удовиченко Л.М.

У змісті підручника враховано психолого-педагогічні особливості старших підлітків; специфіку їхньої читацької діяльності; міжпредметні, міжмистецькі й міжлітературні зв’язки.

Підручник забезпечує:

  • формування ключових і предметних компетентностей у процесі вивчення зарубіж­ної літератури;
  • адаптацію літературної освіти до інтересів і потреб сучасного читача (інноваційні форми навчання, різнотипні способи діяльності, різнорівневі запитання й завдання тощо);
  • створення учнями продуктів навчальної діяльності за критеріями: «знаю і розумію», «умію і застосовую», «інтерпретую й аналізую», «виявляю ставлення й оцінюю», «творчо осмислюю та переосмислюю»;
  • розвиток читацької культури учнів.

Знахідкою авторів є цікава рубрикація, оригінальне структурування розділів підручника, побудова параграфів відповідно до етапів вивчення художнього твору, науково обґрунтований підхід до ілюстрування й унаочнення навчального матеріалу, що сприяє кращій організації навчання, розвитку логічного, образного, асоціативного й творчого мислення учнів, їхніх читацьких умінь і якостей.

Презентація підручника